Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії сучасної України» Анатолій Шушківський

Administrative divisions of regions of Ukraine in The Encyclopedia of Modern Ukraine Anatolii Shushkivskyi


PDF


У доповіді розкрито принципи розміщення в ЕСУ статей про адміністративні одиниці України та інших держав, згадано основних авторів з цієї тематики. Проведено аналіз критеріїв подання відповідних статей в українських загальних енциклопедіях, які передували ЕСУ.

The article describes the principles of article preparation in The Encyclopedia of Modern Ukraine (EMU) on the administrative divisions of Ukraine and other countries. The the main authors on this topic are mentioned. The criteria for submission of articles on administrative divisions in the general encyclopedias of Ukraine published before the appearance of the EMU have been analyzed.


References

Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. T. 1–13. K., 2001–2013.
Енциклопедія Сучасної України. Т. 1–13. К., 2001–2013.

Entsyklopediia Ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna: U 11 t. Repryntne vidtvorennia vydannia 1955–1995. L., 1993–2003.
Енциклопедія Українознавства: Словникова частина: У 11 т. Репринтне відтворення видання 1955–1995. Л., 1993–2003.

Encyclopedia of Ukraine. Vol. 1–5. Toronto; Bu—alo; London, 1984–1993.

Zhelezniak M. Encyclopedia of Modern Ukraine: history, current state and prospects // The Encyclopedia Herald of Ukraine. 2009. Vol. 1. P. 5–13. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.1.1.

Zhelezniak M. Istoriia entsyklopedychnoi spravy v Ukraini // Ukraina dyplomatychna. Vyp. Kh.– K., 2009. S. 1077 1081.
Железняк М. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. Вип. Х.– К., 2009. С. 1077 1081.

Ukrainska Zahalna Entsyklopediia: U 3 t. L.; Stanyslaviv; Kolomyia, 1930–35.
Українська Загальна Енцикльопедія: У 3 т. Л.; Станиславів; Коломия, 1930–35.

Ukrainska Radianska Entsyklopediia: U 17 t. K., 1959–65.
Українська Радянська Енциклопедія: У 17 т. К., 1959–65.

Ukrainska Radianska Entsyklopediia: Vydannia druhe: U 12 t. K., 1977–85.
Українська Радянська Енциклопедія: Видання друге: У 12 т. К., 1977–85.


Шушківський А. Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії сучасної України» // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 201-204. ISBN 978-966-02-7138-8.