Вимоги до оформлення доповіді

Матеріали конференції-2021 будуть надруковані в “Енциклопедичному віснику України” (вимоги до рукописів)