Вимоги до оформлення доповіді

Інформація щодо оформлення статті до збірника наукових праць “Українська енциклопедистика”