Енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів Наукової бібліотеки ім. М. Горького Людмила Саєнко

Encyclopedia literature of the Gorky Odesa National Scientific Library funds Liudmyla Saienko


PDF


У статті представлено джерела формування фонду Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки ім. М. Горького, зокрема закцентовано увагу на переданих бібліотеці приватних книжкових колекціях.

The article presents the sources of the fund in Gorky Odesa National Scientific Library. The author describes transmitted to the library the collections of private books.


Саєнко Л. Енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів Наукової бібліотеки ім. М. Горького // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 89-91. ISBN 978-966-02-6431-1.