Історичний атлас як тип енциклопедичного видання (деякі спостереження та пропозиції) Анатолій Авраменко

Historical atlas as a type of encyclopedias (monitoring and proposes) Anatoliy Avramenko


PDF


Автор статті аналізує типи історичних атласів енциклопедичного рівня. Особливу увагу приділяє досвіду створення історичних атласів в СРСР, Росії, Україні, Білорусі, Великобританії, США. У розвідці запропоновано ідею створення енциклопедичного атласу «Українці Росії: Історико-культурний атлас».

The article analyzes types of historical atlases of the encyclopedic level. Particular attention is paid to the experience of creating historical atlases in the USSR, Russia, Ukraine, Belarus, Great Britain, and the USA. The idea to creating the encyclopedic atlas is proposed. This is “Ukrainians in Russia: Historical and Cultural Atlas”.


Авраменко А. Історичний атлас як тип енциклопедичного видання (деякі спостереження та пропозиції) // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 7–33. ISBN 978-966-02-8446-3.