«Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини»: історія створення Ігор Марцінковський

“Shevchenko Encyclopedic Dictionary of Mykolaiv Region”: a creation history Ihor Martsinkovskyi


PDF


У дослідженні розглянуто історію створення та методологію написання «Шевченківського енциклопедичного словника Миколаївщини» – оригінального енциклопедичного видання з краєзнавчого шевченкознавства, де на прикладі шевченкознавчих студій висвітлено нерозривний різноплановий історико-культурний зв’язок Миколаївщини зі всією Україною.

This study examines the history of creation and writing methodology of “Shevchenko Encyclopedic Dictionary of Mykolaiv Region” – an original encyclopedic edition on Shevchenko Studies in the context of Local History, which sheds light on an inextricable, multifaceted, historico-cultural link between Mykolaiv Region (also referred to as Mykolaiv region) and the entire Ukraine, by the example of Shevchenko Studies, and carries educational purpose for the broad masses of the residents of the region as well as all others.


References

Boichenko V. Storinky shevchenkiany Mykolaivshchyny: Ese, statti, poezii. Mykolaiv: MOIPPO, 2010. 228 p.
Бойченко В. Сторінки шевченкіани Миколаївщини: Есе, статті, поезії. Миколаїв: МОІППО, 2010. 228 с.

Martsinkovskyi I. B. Deshchytsia do shevchenkiany Mykolaivshchyny. Mykolaiv: NUK, 2013. 348 p.
Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини. Миколаїв: НУК, 2013. 348 с.

Martsinkovskyi I. B. Sudnobudivni, sudnoplavni ta korabelni terminy u tvorchii spadshchyni T. Shevchenka / Lit. red. ta peredm. V. Boichenko. Mykolaiv: NUK, 2011. 56 p.
Марцінковський І. Б. Суднобудівні, судноплавні та корабельні терміни у творчій спадщині Т. Шевченка / Літ. ред. та передм. В. Бойченко. Миколаїв: НУК, 2011. 56 с.

Shevchenkivska entsyklopediia: in 2 Vol. / Shevchenko Institute of Literature. AS of RSR. Ed. M. H. Zhulynskyi. K., 2012–2015.
Шевченківська енциклопедія: В 6 т. / НАН України; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Гол. ред. М. Г. Жулинський. К., 2012–2015.

Shevchenkivskyi entsyklopedychnyi slovnyk Mykolaivshchyny / Red. kol.: I. B. Martsinkovskyi (hol.), I. Iu. Bereza, T. V. Berezovska, L. P. Dudiuk, V. M. Russova, L. V. Starovoit. Mykolaiv: NUK, 2014. 564 s.
Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини / Ред. кол.: І. Б. Марцінковський (гол.), І. Ю. Береза, Т. В. Березовська, Л. П. Дудюк, В. М. Руссова, Л. В. Старовойт. Миколаїв: НУК, 2014. 564 с.

Shevchenkivskyi slovnyk: In 2 Vol. / Shevchenko Institute of Literature. AS of RSR. Ed. Ye. Kyryliuk. Kyiv: URE, 1978.
Шевченківський словник: У 2 т. / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка АН Укр. РСР. Гол. ред. Є. Кирилюк. К.: УРЕ, 1978.


Марцінковський І. «Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини»: історія створення // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 57–61. ISBN 978-966-02-8446-3.