Українська енциклопедистика: регіональний аспект Микола Железняк

The encyclopedia studies in Ukraine: regional aspect Mykola Zhelezniak


PDF


У короткому вступному повідомленні актуалізовано важливість розгляду питань регіональної енциклопедистики та повідомлено про значення конференції «Українська енциклопедистика» для висвітлення цих питань.

In the brief introductory message, the meaning of issues in regional encyclopedia studies is discussed, as well as the importance of the Ukrainian encyclopedia conference (The Encyclopedia Studies in Ukraine) to highlight these issues is argued.


Железняк М. Українська енциклопедистика: регіональний аспект // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 5–6. ISBN 978-966-02-8446-3. http://ue.encyclopedia.kyiv.ua/ukrainska-entsyklopedystyka-rehionalnyi-aspekt/