Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти Ірина Матяш

Ukrainian archival holdings in Canada: archaeographical and historiographical views Iryna Matiash


PDF


Стаття інформує про нове довідкове видання «Архівна україніка Канади», яке свідчить про багатющі й до останнього часу маловідомі українським науковцям архівні фонди україністики в Канаді.

The article informs about the “Archival Ucrainica in Canada. Reference book”, which describes Ukrainian archival holdings in Canada. It is noted these archival holdings contain a lot of knowledge, but until recently, they are little known to Ukrainian scholars.


Матяш І. Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 69-77. ISBN 978-966-02-6431-1.