Вітальні слова Олексій Онищенко, Іван Дзюба, Ярослав Яцків, Аркадій Жуковський

Greetings Oleksii Onyshchenko, Ivan Dziuba, Yaroslav Yatskiv, Arkadii Zhukovskyi


PDF


Вітальні слова на відкритті конференції.

Welcome words at the opening of the conference.