Published:   2014    19 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2011.3

«Энциклопедия Молдовы»: концепция и научно-организационные аспекты

Константин Манолаке, Дидина Церуш, Ион Ксенофонтов

The Encyclopedia of Moldova: concept and scientific-and-organizational aspects

Konstantin Manolache, Didina Ţăruş, Ion Ksenofontov

Резюме | Abstract

В статье представлены основные этапы развития энциклопедистики в Республике Молдова, изложены концепция и научно-организационные аспекты создания «Энциклопедии Молдовы», а также структура будущего издания и подробная классификация отраслей науки.

The article presents the main stages of the development of encyclopedic sphere in the Republic of Moldova, the concept and scientific and organizational aspects of creating The Encyclopedia of Moldova, as well as the structure of the future publication and a detailed classification of branches of science are outlined.

Література | References

Bahnaru V. Elemente de semasiologie română. – Chişinău: Ştiinţa, 2009.

Bran P., Popa E., Cuniţă A. ş.a. Cercetare terminologică şi terminograScă a lexicului specializat din Snanţe. Raport de cercetare. ASE Bucureşti.

ClasiScarea Domeniilor Ştiinţei. În «Metodologia indicatorilor C–D în baza manualului Frascati»,
OECD.

Dicţionar de politici sociale. Coordonator L. M. Pop. Bucureşti: Editura Expert, 2002.

Dicţionar de ştiinţe economice. Sub direcţia: C. Jessua, Ch. Labrousse, D. Vitry. Chişinău, Editurile ARC şi «Ştiinţa», 2006.

Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. Coord. şt. E. Dima. Chişinău: Editurile ARC&GUNIVAS, 2007.

Encyclopédisme et Savoir: du papier au numérique. Institut national de recherche pédagogique, avril 2006.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Chişinău, 1970–1981. – Vol. 1–8.

Enciclopedia Universală Britannica. Bucureşti: Editura Litera, 2010. – 16 vol.

Hometkovski L. Unele aspecte ale deSniţiei terminologice şi natura deSniţilor juridice. Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova.

Leca-Tsiomis M. Une tentative de conciliation entre ordre alphabétique et ordre encyclopédique.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, numéro 40–41 (octobre 2006).

Lexic ştiinţiSc interdisciplinar. Coordonator: Prof. dr. Angela Bidu-Vrânceanu. Editura Universităţii
din Bucuresti, 2001.

Nomenclatorul cu specialităţi ştiinţiSce. Adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 14.09.2004, cu modiScările ulterioare.

Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie. Numéro 31–32 (Avril 2002). Mis en ligne le 1 septembre
2006.

Qéories et pratiques de la terminologie: analyser des concepts. Respobs. Jean-Jacques Briu, Sciences
du langage. Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues,
novembre 2009.


Цитувати | Cite

Константин Манолаке, Дидина Церуш, Ион Ксенофонтов. "«Энциклопедия Молдовы»: концепция и научно-организационные аспекты." Українська енциклопедистика. Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 28-41, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.3.

Konstantin Manolache, Didina Ţăruş, Ion Ksenofontov . "The Encyclopedia of Moldova: concept and scientific-and-organizational aspects." Proceedings of the 2 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 28-41, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.3.