Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.11

Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: До питання про принципи укладання

Ірина Матяш

“Ukrainian Organizations in the World” encyclopaediacal reference book: On the compiling principles

Iryna Matiash

Резюме | Abstract

У статті обґрунтовано необхідність створення енциклопедичного довідника «Українські організації в світі», присвяченого громадським об’єднанням закордонних українців, який має стати підґрунтям для формування колективного портрету української спільноти через відтворення діяльності українських організацій та життя українських родин.

The need of creating of the universal encyclopaediacal reference book about Ukrainian organizations in the world are substantiated in the article. It should be dedicated to the foreign public associations of Ukrainians. The reference book will become the basis for the formation of the collective portrait of Ukrainian community through the Ukrainian organitation activity.

Література | References

Цитувати | Cite

Ірина Матяш. "Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: До питання про принципи укладання." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 86-89, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.11.

Iryna Matiash. "“Ukrainian Organizations in the World” encyclopaediacal reference book: On the compiling principles." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 86-89, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.11.