Published:   2014    17 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2011.4

Национально-региональные энциклопедии России: основа и особенности развития

Уильдан Саитов

National-regional encyclopedias of Russia: the basis and features of development

Uildan Saitov

Резюме | Abstract

В статье представлены основные этапы и истоки развития национально-региональной энциклопедистики России в контексте становления европейской и мировой энциклопедий. Определены основные проблемы развития энциклопедического дела в России на современном этапе.

The article presents the main stages and sources of development of the national-and-regional encyclopedic sphere of Russia in the context of the formation of encyclopedic affair in Europe and worldwide. The main current problems of the development of encyclopedic affair in Russia are identified.

Література | References

Noveishii slovar inostrannykh slov i vyrazhenii. Moskva: Sovremennyi literator, 2003. – S. 955.

Sm. podrobnee: Kaufman I. M. Russkie entciklopedii. Vypusk pervyi. Obshchie entciklopedii. Bibliografiia i kratkie ocherki. M., 1960.

Iakusheva G. V. Otto Iulevich Shmidt – entciklopedist: Kratk. illiustrir. entcikl. (Pod red. A. M. Prokhorova, B. S. Sokolova). Moskva, 1991.

Gumanitarnye nauki v istorii i sovremennom razvitii obshchestva. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii, posviashchennoi 75-letiiu Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta gumanitarnykh nauk (Cheboksary, 29–30 noiabria 2005 goda). Cheboksary, 2006. S. 13–14.

Nikolaeva L. S., Razdorskii A. I. Regionalnye universalnye entciklopedii Rossii: bibliograficheskii spisok.
Regionalnye entciklopedii: problemy obshchego i osobennogo v istorii i kulture narodov Srednego Povolzhia i Priuralia. Materialy nauchno-prak ticheskoi konferentcii (20–20 sentiabria 2006 g., Kazan). Kazan, 2007. S. 10.

Sm. Problemy sozdaniia regionalnykh entciklopedii. Materialy mezhdunar. nauchno- prakt. seminara (Sankt-Peterburg, 14–16 oktiabria 2003 g.). Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2004.

Regionalnye entciklopedii: problemy obshchego i osobennogo v istorii i kulture narodov Srednego Povolzhia i Priuralia: materialy nauch.-prakt. konf. (20–22 sent. 2006 g., Kazan). Kazan, 2007.

Belenkii I. L. Rossiiskie regionalnye entciklopedii // Nashe nasledie. 2004, № 71. S.166–167.

Shchavelev S. P. Bolshaia kurskaia entciklopediia // Voprosy istorii, 2006, № 4. S.169–172; Saitov U. G. Bashkirskaia entciklopedistika: zarozhdenie, stanovlenie, razvitie. Ufa, 2008 i dr.

Korsakov S. Ob osnovaniiakh entciklopedistiki kak nauki // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2005. № 5. S.102–106.


Цитувати | Cite

Уильдан Саитов. "Национально-региональные энциклопедии России: основа и особенности развития." Українська енциклопедистика. Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 42-47, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.4.

Uildan Saitov . "National-regional encyclopedias of Russia: the basis and features of development." Proceedings of the 2 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 42-47, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.4.