Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.31

Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини

Ганна Демочко

Problems of presenting biographical data in the scientific heritage of medical historians

Hanna Demochko

Резюме | Abstract

Стаття має на меті привернути увагу дослідників, а в першу чергу дослідників історії медицини, до правильного фактографічного відтворення матеріалу. Наразі ця проблема постала через значну кількість помилок, на які можна натрапити в енциклопедичних виданнях і наукових статтях та монографіях тощо.

The purpose of the article is to draw the attention of researchers, and first of all scholars of medical history, to the correct factual presenting of the material. Currently, this problem has arisen due to the large number of errors that can be encountered in encyclopedias, encyclopedic dictionaries, research articles and monographs.

Література | References

Hanitkevych Ya. Istoriia ukrainskoi medytsyny v datakh ta imenakh [Tekst] / Nauk. t-vo im. T. H. Shevchenka, In-t ukr. arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, Lviv. vid-nia, Vseukr. likar. t-vo. Lviv : Afisha, 2004. 365 s. Rez. : anhl. Bibliohr. : s. 361–364. Imen. pokazhch. : s. 330–352.

Hanitkevych Ya. Vnesok ukrainskykh likariv u svitovu medytsynu  // Ukrainskyi medychnyi chasopys. № 4 (72) VII-VIII. 2009. S. 110–116.

Pundii P. Ukrainski likari: bibliohr. dovidnyk / P. Pundii; red. Ya. Hanitkevych. Lviv ; Chykaho: Naukove Tovarystvo im. T. H. Shevchenka, 1994. Kn. 1 : Estafeta pokolin natsionalnoho vidrodzhennia. 328 s.

Pundii P. Ukrainski likari : bibliohr. dovidnyk / P. Pundii ; red. Ya. Hanitkevych. Lviv ; Chykaho: Naukove Tovarystvo im. T. H. Shevchenka, 1994. Kn. 2 : Likari diiaspory ta yikh diialnist dlia ridnoho kraiu. 446 c.

Pundii P.,  Hanitkevych Ya. Ukrainski likari [Tekst] : bibliohr. dovidnyk / NTSh; Vseukr. likarske t-vo. Lviv : Afisha, 2008. Kn. 3 : Uchasnyky nats.-vyzvolnoi borotby y ukr. derzhavotvorennia, represovani ta reabilitovani likari Ukrainy / nauk. red. L. Pyrih. 2008. 426 s.

Tsiborovskyi O. M. Ukrainski likari XVIII poch. XIX st. yak orhanizatory medychnoi osvity i nauky, medychnoi spravy ta predtechi sotsialnoi medytsyny v Rosiiski imperii  // Ukrainoznavstvo, 2009. № 2. S. 133–142.

Tsiborovskyi O. M. Na varti zdorovia: istoriia stanovlennia sotsialnoi medytsyny ta okhorony hromadskoho zdorovia. K.: Fakt, 2010. 430 s.

Knopov M. Sh. K 120-letiiu so dnia rozhdeniia Aleksandra Vasilevicha Melnikova [Tekst]  // Khirurgiia. Zhurnal imeni N. I. Pirogova : nauchno-prakticheskii zhurnal. 2009. № 6. S. 74–76.

Skorkin K. V. Oni nosili TVOIu familiiu. Biograficheskii spravochnik. – M. : Vivid Art, 2012. – 1312 s.

Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti. F. R–1584, op. 9, spr. 1434, ark. 12 ob.

Ot redaktcii // Voprosy onkologii. Kharkov: Izdatelstvo «Nauchnaia mysl», 1928. T. 1. Kn. 1.

Istoriia Kharkivskoho derzhavnoho medychnoho universytetu. 200 rokiv. Kharkov : VPTs «Kon trast», 2005. 752 s.

Opyty ozhivleniia serdtca // Izvestiia Peterburgskoi AN. 1902. Ser. 15, t. 16.

Robak I. Yu. Orhanizatsiia okhorony zdorovia v Kharkovi za imperskoi doby (pochatok XVIII st. 1916 r.). Kharkov : KhDMU, 2007. 346 s.

Rusanov K. V. X-luchi v Ukraine: pervye shagi  // Novosti meditciny i farmatcii. 2007. № 20–21.

Iz istorii rossiiskoi nauki: vtoraia polovina XIX – nachalo XX vv. Chast 1 / Pod obshch. red. A. A. Derevianchenko. – M. : MITKhT im. M. V. Lomonosova, 2010. – 64 s.

Itogi i perspektivy issledovanii po istorii meditciny / Pod red. prof. M.I. Barsukova. – Kishinev : Shtiintca, 1973.

Shalnova-Kozachenko O. V. Istoriia medytsyny yak nauka ta predmet vykladannia u sviti, v Ukraini ta ONMedU: vstupna lektsiia / O. V. Shalnova-Kozachenko // Medychna osvita. 2011. № 1. S. 20–29.


Цитувати | Cite

Ганна Демочко. "Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 247-251, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.31.

Hanna Demochko. "Problems of presenting biographical data in the scientific heritage of medical historians." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 247-251, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.31.