Про перспективи створення електронного науково-просвітницького порталу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини» Тарас Нагайко

On creation perspectives of The Encyclopedia of Pereiaslav Region as a digital science and education portal Taras Nahaiko


PDF


У дослідженні розглянуто перспективи створення електронного енциклопедичного ресурсу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини». Запропоновано авторське теоретико-методологічне бачення його структурної організації та наповнення.

The study considers the prospects of creating a digital web-based encyclopedic resource named Encyclopedia of Pereiaslav Region. The author’s theoretical and methodological vision of the encyclopedia structural organization and content is proposed.


References

Entsyklopediia Kolomyishchyny: U 14-ty t. / Za red. M. Vasylchuka, M. Savchuka. Kolomyia, 1996–2007.
Myttsi Rivnenshchyny: entsyklopedychnyi dovidnyk / Ukl. B. Stoliarchuk. Rivne: Lista, 1997. 365 p.
Енциклопедія Коломийщини: У 14-ти т. / За ред. М. Васильчука, М. Савчука. Коломия, 1996–2007.
Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник / Укл. Б. Столярчук. Рівне: Ліста, 1997. 365 с.

Pavlenko H. V. Diiachi istorii, nauky i kultury Zakarpattia: malyi entsyklopedychnyi slovnyk: 270 bio-bibliohrafii / Zakarpatske oblasne tovarystvo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Uzhhorodska spilka cheskoi kultury im. Ya. A. Komenskoho. 2-he vyd. Uzhhorod, 1999. 196 p.
Павленко Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: малий енциклопедичний словник: 270 біо-бібліографій / Закарпатське обласне товариство охорони пам’яток історії та культури, Ужгородська спілка чеської культури ім. Я. А. Коменського. 2-ге вид. Ужгород, 1999. 196 с.

Smolii V. A., Boriak H. V. «Entsyklopediia istorii Ukrainy» ta suchasna ukrainska entsyklopedystyka // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2014. № 4. P. 4–16.
Смолій В. А., Боряк Г. В. «Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 4–16.

Smolii V. A., Boriak H. V. Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i perspektyvy rozvytku // Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2015. № 3. P. 44–60.
Смолій В. А., Боряк Г. В. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник Національної академії наук України. 2015. № 3. С. 44–60.

Ukrainski elektronni ta paperovi entsyklopedychni vydannia: osnovni zdobutky i perspektyvy / The NASU Institute of Encyclopedic Research. K.: Akademperiodyka, 2015. 252 p.
Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. К.: Академперіодика, 2015. 252 с.


Нагайко T. «Про перспективи створення електронного науково-просвітницького порталу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини»» // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 66–76. ISBN 978-966-02-8446-3.