2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.1

Українська енциклопедистика: регіональний аспект

Микола Железняк
Докладніше
Сторінки: 5-6
Резюме: У короткому вступному повідомленні актуалізовано важливість розгляду питань регіональної енциклопедистики та повідомлено про значення конференції «Українська енциклопедистика» для висвітлення цих питань.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.6

«Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини»: історія створення

Ігор Марцінковський
Докладніше
Сторінки: 57-61
Резюме: У дослідженні розглянуто історію створення та методологію написання «Шевченківського енциклопедичного словника Миколаївщини» – оригінального енциклопедичного видання з краєзнавчого шевченкознавства, де на прикладі шевченкознавчих студій висвітлено нерозривний різноплановий історико-культурний зв’язок Миколаївщини зі всією Україною.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.2

Історичний атлас як тип енциклопедичного видання (деякі спостереження та пропозиції)

Анатолій Авраменко
Докладніше
Сторінки: 7-33
Резюме: Автор статті аналізує типи історичних атласів енциклопедичного рівня. Особливу увагу приділяє досвіду створення історичних атласів в СРСР, Росії, Україні, Білорусі, Великобританії, США. У розвідці запропоновано ідею створення енциклопедичного атласу «Українці Росії: Історико-культурний атлас».
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.3

Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень

Тетяна Добко, Олександр Дуднік
Докладніше
Сторінки: 34-43
Резюме: Схарактеризовано біобібліографічні посібники, присвячені видатним діячам Української революції (1917–1921 рр.), видані в Україні та за кордоном упродовж XX–XXI століть. Розглянуто покажчики, приурочені В. Винниченку, М. Грушевському, С. Петлюрі, П. Скоропадському, В. Липинському, Н. Махну та ін. Звернуто увагу на важливість персональних покажчиків як невід’ємної джерельної бази для підготовки енциклопедичних праць, нових історичних досліджень, зокрема регіональних.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.4

Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми

Микола Железняк, Олександр Іщенко
Докладніше
Сторінки: 44-49
Резюме: У дослідженні автори пропонують розуміння сутності регіональної енциклопедистики, висвітлюють значення регіональних енциклопедій для суспільства, функції, які вони в ньому здатні виконувати. Запропоновано загальну характеристику українських регіональних енциклопедій, порушено найважливіші питання, пов’язані з їх творенням.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.5

Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Корпус енциклопедичних видань України»)

Олександр Іщенко
Докладніше
Сторінки: 50-56
Резюме: У дослідженні схарактеризовано кількісний аспект регіональних енциклопедичних видань. Простежено кількість регіональних енциклопедій відповідно до областей України та років їхньої появи. Зроблено висновок про доволі велику кількість регіональних енциклопедій в Україні, однак лише незначний відсоток з них виконують функцію створення цілісного образу про регіон (область).
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.7

З досвіду створення «Енциклопедії Бердянська»

Віктор Михайличенко
Докладніше
Сторінки: 62-65
Резюме: У доповіді розповідається про особливості появи «Енциклопедії Бердянська», схарактеризовано основні напрямки її підготовки, пошуку матеріалів для статей, залучення авторів, допомогу місцевих краєзнавців тощо. Звернуто увагу на зміну формату видання з алфавітної енциклопедії (1-3 томи) на тематичну енциклопедію-щорічник.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.8

Про перспективи створення електронного науково-просвітницького порталу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини»

Тарас Нагайко
Докладніше
Сторінки: 66-76
Резюме: У дослідженні розглянуто перспективи створення електронного енциклопедичного ресурсу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини». Запропоновано авторське теоретико-методологічне бачення його структурної організації та наповнення.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.9

Регіональні й національні енциклопедії в контексті гуманітарної політики держави

Олег Савченко, Світлана Очеретянко, Владислав Муха
Докладніше
Сторінки: 77-85
Резюме: У дослідженні акцентовано увагу на тому, що енциклопедичні видання, як національні, так і регіональні, відіграють велику роль у підвищенні рівня освіченості громадян, покращенні їхніх інтелектуальні здібностей, прищеплюванні патріотичних почуттів і гордості за свою країну. На цій підставі автори висловлюють ідею того, щоб розвиток енциклопедичної справи в державі належав до стратегічних напрямків у здійсненні державної гуманітарної політики».
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.10

Біобібліографічний довідник «Краєзнавці Одещини»: до питання створення

Людмила Саєнко
Докладніше
Сторінки: 86-92
Резюме: У дослідженні представлено проект створення біобібліографічного довідника «Краєзнавці Одещини». Проаналізовано внесок сучасних краєзнавців Одещини у розбудову та історичне життя краю.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.11

Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів

Віктор Соколов
Докладніше
Сторінки: 93-102
Резюме: У досліджені схарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистки; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; висвітлено сучасний стан розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.
Читати статтю: файл PDF
2017  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2017.12

Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини

Марина Федорова
Докладніше
Сторінки: 103-111
Резюме: У дослідженні зроблено спробу розглянути та охарактеризувати регіональні енциклопедичні видання Полтавщини. Зроблено висновок, що такі видання є цінним здобутком духовного гуманітарного розвитку регіону, засобом зберігання знань про минуле та сучасне життя малої території, про історію та культуру полтавського регіону.
Читати статтю: файл PDF