Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Енциклопедичні видання України») Олександр Іщенко

An attempt of quantitative analysis of Ukrainian regional encyclopedias (based on The Corpus of Ukrainian Encyclopedias) Oleksandr Ishchenko


PDF


У дослідженні схарактеризовано кількісний аспект регіональних енциклопедичних видань. Простежено кількість регіональних енциклопедій відповідно до областей України та років їхньої появи. Зроблено висновок про доволі велику кількість регіональних енциклопедій в Україні, однак лише незначний відсоток з них виконують функцію створення цілісного образу про регіон (область).

The quantitative analysis of regional encyclopedic editions is proposed in the study. The number of regional encyclopedias according to the regions of Ukraine and years of their appearance has been researched. It is concluded that quite a large number of regional encyclopedias in Ukraine, but only a small percentage of them perform the function of creating a coherent image of the region (oblast).