Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми Микола Железняк, Олександр Іщенко

Regional encyclopedias in Ukraine: importance, functions, issues Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko


PDF


У дослідженні автори пропонують розуміння сутності регіональної енциклопедистики, висвітлюють значення регіональних енциклопедій для суспільства, функції, які вони в ньому здатні виконувати. Запропоновано загальну характеристику українських регіональних енциклопедій, порушено найважливіші питання, пов’язані з їх творенням.

The research presents an understanding of the essence of regional encyclopedias publishing,
its role and significance for society. The general characteristics of Ukrainian regional encyclopedias
are given; issues on regional encyclopedias classification are raised; methodology for regional
encyclopedias compilation are discussed.