З досвіду створення «Енциклопедії Бердянська» Віктор Михайличенко

On experience in the creation of “Berdiansk Encyclopedia” Viktor Mykhailychenko


PDF


У доповіді розповідається про особливості появи «Енциклопедії Бердянська», схарактеризовано основні напрямки її підготовки, пошуку матеріалів для статей, залучення авторів, допомогу місцевих краєзнавців тощо. Звернуто увагу на зміну формату видання з алфавітної енциклопедії (1-3 томи) на тематичну енциклопедію-щорічник.

The study describes the appearance features of the “Berdiansk Encyclopedia”, the main directions of its preparation, the search for materials for articles, the involvement of authors, the assistance of local lore studies are showed. An attention is paid to changing the edition format from alphabetical encyclopedia (1-3 volumes) on topic yearbook-encyclopedia.


References

Entciklopediia Berdianska: U 4 t.: T. 1: A–L; T. 2: M–R; T. 3: S–Ia; T. 4: Ezhegodnik–2017 / Glav. red. V. I. Mikhailichenko. Berdiansk; Melitopol, 2013–2017.
Энциклопедия Бердянска: У 4 т.: Т. 1: А–Л; Т. 2: М–Р; Т. 3: С–Я; Т. 4: Ежегодник–2017 / Глав. ред. В. И. Михайличенко. Бердянск; Мелитополь, 2013–2017.


Михайличенко В. З досвіду створення «Енциклопедії Бердянська» // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 62–65. ISBN 978-966-02-8446-3.