Published:   2017    19 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2017.9

Регіональні й національні енциклопедії в контексті гуманітарної політики держави

Олег Савченко, Світлана Очеретянко, Владислав Муха

Regional and national encyclopedias in view of the state humanitarian policy

Oleh Savchenko, Svitlana Ocheretianko, Vladyslav Mukha

Резюме | Abstract

У дослідженні акцентовано увагу на тому, що енциклопедичні видання, як національні, так і регіональні, відіграють велику роль у підвищенні рівня освіченості громадян, покращенні їхніх інтелектуальні здібностей, прищеплюванні патріотичних почуттів і гордості за свою країну. На цій підставі автори висловлюють ідею того, щоб розвиток енциклопедичної справи в державі належав до стратегічних напрямків у здійсненні державної гуманітарної політики».

The study focuses on the fact that encyclopedic publications, both national and regional, play an important role in raising the level of education of citizens, improving their intellectual abilities, inculcating patriotic feelings and pride in their country. On this basis, the authors express the idea that the development of encyclopedic affairs in the state should be a strategic direction in the implementation of the state humanitarian policy.

Література | References

Bereziuk T., Ishchenko O., Pylypchuk R., Savchenko O., Feshchenko N., Shushkivskyi A. Zdobutky ukrainskoi entsyklopedystyky: korotka kharakterystyka vydan // Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori / NAN Ukrainy. Vyp. 12. K.: Akademperiodyka, 2015. P. 88–109.
Березюк Т., Іщенко О., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н., Шушківський А. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика видань // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. Вип. 12. К.: Академперіодика, 2015. С. 88–109.

Z istorii entsyklopedystyky (Kurylas B. Doba entsyklopedii) // Ukrainski elektronni ta paperovi entsyklopedychni vydannia: osnovni zdobutky ta perspektyvy / NAN Ukrainy; In-t entsyklopedychnykh doslidzhen. K.: Akademperiodyka, 2015. S. 217–235.
З історії енциклопедистики (Курилас Б. Доба енциклопедій) // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки та перспективи / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. К.: Академперіодика, 2015. С. 217–235.

Nediukha M. Pravova ideolohiia ukrainskoho suspilstva / Mizhrehionalna akademiia upravlinnia personalom. K., 2012. 400 s.
Недюха М. Правова ідеологія українського суспільства / Міжрегіональна академія управління персоналом. К., 2012. 400 с.


Цитувати | Cite

Олег Савченко, Світлана Очеретянко, Владислав Муха. "Регіональні й національні енциклопедії в контексті гуманітарної політики держави." Українська енциклопедистика. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017, c. 77-85, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.9.

Oleh Savchenko, Svitlana Ocheretianko, Vladyslav Mukha. "Regional and national encyclopedias in view of the state humanitarian policy." Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017, pp. 77-85, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.9.