Published:   2017    19 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2017.4

Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми

Микола Железняк, Олександр Іщенко

Regional encyclopedias in Ukraine: importance, functions, issues

Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko

Резюме | Abstract

У дослідженні автори пропонують розуміння сутності регіональної енциклопедистики, висвітлюють значення регіональних енциклопедій для суспільства, функції, які вони в ньому здатні виконувати. Запропоновано загальну характеристику українських регіональних енциклопедій, порушено найважливіші питання, пов’язані з їх творенням.

The research presents an understanding of the essence of regional encyclopedias publishing, its role and significance for society. The general characteristics of Ukrainian regional encyclopedias are given; issues on regional encyclopedias classification are raised; methodology for regional encyclopedias compilation are discussed.

Література | References
  1. Железняк М. Г. Энциклопедии Украины. История и современность. Материалы 13 Международного семинара «Украинскими дорогами Санкт­Петербурга». Нежин; СПб., 2013. С. 130–138.
  2. Корочкина А. История и перспективы развития российской региональной энциклопедистики // Енциклопедичний вісник України. К., 2015. С. 38–42.
  3. Ряховская М. А. Региональные энциклопедии России: история и современные тенденции развития. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2013. 24 с.
  4. Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи / НАН України; Ін­т енциклопедичних досліджень. К.: Академперіодика, 2015. 252 с.
  5. Яцків Я.С., Железняк М. Г. Вступ // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12: Енциклопедичний простір України / НАН України. К.: Академперіодика, 2015. С. 5–8.

 


Цитувати | Cite

Микола Железняк, Олександр Іщенко. "Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми." Українська енциклопедистика. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017, c. 44-49, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.4.

Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko . "Regional encyclopedias in Ukraine: importance, functions, issues." Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017, pp. 44-49, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.4.