2013  |  Open access  |  

Вітальні слова

Микола Железняк, Олексій Онищенко, Ярослав Яцків
Докладніше
Сторінки: 6-9
Резюме: Вітальні слова на відкритті конференції.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.1

Козацтво в сучасних українських та російських енциклопедіях

Анатолій Авраменко
Докладніше
Сторінки: 12-20
Резюме: Статтю присвячено проблемі представлення історії козацтва (як українського, так і російського) в довідкових, зокрема в енциклопедичних, виданнях у пострадянський період.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.2

Украина и украинцы на страницах изданий научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия»

Клара Аглиуллина, Лиана Шарапова
Докладніше
Сторінки: 22-24
Резюме: На страницах изданий Научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия» широко представлена информация об Украине и украинцах, населяющих территорию Республики Башкортостан, или деятельность которых связана с развитием промышленности, науки, культуры и других сфер. Особое место занимают статьи, посвященные деятельности Академии наук Украинской ССР во время эвакуации в республику в годы Великой Отечественной войны. Деятельность ученых Академии наук Украинской ССР, их вклад в развитие машиностроения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности, геологии, физики, биохимии и других разделов науки является предметом исследования многих ученых, краеведов Республики Башкортостан.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.3

Энциклопедические проекты в Республике Коми

Александра Бровина, Лариса Рощевская
Докладніше
Сторінки: 26-34
Резюме: Статья посвящена истории энциклопедического дела в Республике Коми. Показаны основные энциклопедические проекты республиканского значения: от первых, предпринятых в 1930-х гг. до реализованных в начале XXI в. Обозначены особенности и перспективы подготовки национально-региональных энциклопедических проектов.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.4

До питання про створення довідника про українських педагогів Кубані (1917–1932 рр.)

Юлія Готкова
Докладніше
Сторінки: 36-44
Резюме: Стаття присвячена висвітленню внеску працівників освіти у розбудову культурного та освітнього життя Кубані у 1917–1932 рр. Враховано загальну тенденцію активізації діяльності Краснодарського педтехнікуму, Краснодарського педагогічного інституту шляхом розгляду діяльності українських вчителів на теренах Північно-Кавказького краю. Особливу увагу в статті приділено постатям, які склали основу педагогічного персоналу Кубані, що підтримали впровадження українізації, брали без- посередню участь у її проведенні в школах та інститутах, сприяли виданню українських підручників, організації хат-читалень, курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо. На сьогодні бракує довідника, який би комплексно та детально розкрив життєдіяльність українських педагогів Кубані, і ця стаття є першою спробою на цьому шляху.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.5

Українська енциклопедія в електронному середовищі

Тетяна Добко
Докладніше
Сторінки: 46-50
Резюме: The article deals with the Internet electronic encyclopaedias (online and digital ones) and electronic versions of the printed encyclopedias.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.6

Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену «Енциклопедії Сучасної України»)

Микола Железняк
Докладніше
Сторінки: 52-60
Резюме: У статті подано коротку історію створення "Енциклопедії сучасної України", визначено її витоки та характерні особливості. Відзначено унікальність проекту та його значення для розвитку української енциклопедистики.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.7

Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми

Анатолій Калениченко
Докладніше
Сторінки: 62-66
Резюме: Статтю присвячено розвитку музичної енциклопедистики. Основну увагу приділено історії створення україністичної академічної музичної енциклопедії, проблемам, з якими зіткнувся авторський колектив під час роботи над нею.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.8

Енциклопедія Львівського університету: від ідеї до виходу в світ

Володимир Качмар
Докладніше
Сторінки: 67-74
Резюме: У статті розглянуто праці, присвячені історії Львівського університету, які стали базовими для створення Енциклопедії. Важливе місце відведено аналізу змісту та ролі Енциклопедії – видання, що не має аналогів в Україні. Простежено процес опрацювання матеріалів, їх жанровий поділ, структурне формування Енциклопедії, ключові етапи роботи над виданням – від виникнення ідеї до її реалізації. Окрім того, висвітлено презентацію першого тому «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка».
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.9

Культурологічні словники в Угорщині (з історії культурологічних словників Угорщини)

Єлизавета Ладані
Докладніше
Сторінки: 76-82
Резюме: У статті розглядаються сім двомовних культурологічних словників, що вийшли друком в Угорщині у видавництві «Корвіна» за останні 15 років, а саме: Aнгло-угорський культурологічний словник та Американсько-угорський культурологічний словник Іштвана Барта; Японський культурологічний лексикон Ласло Д. Хорвата; Німецько-угорський культурологічний словник Міклоша Дьєрффі; Французько-угорський культурологічний словник Петера Адама; Італійсько-угорський культурологічний словник Ласло Стано та Російський культурологічний словник Андраша Шопроні.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.10

Опыт создания тематических энциклопедий на примере энциклопедии «Монастыри и скиты республики Молдова»

Константин Манолаке
Докладніше
Сторінки: 83-84
Резюме: Статья посвящена одному из последних изданий Института энциклопедических исследований АНМ – энциклопедии ‹‹Монастыри и скиты Республики Молдова››. Представлена история издания, сведения об авторском составе, этапы разработки, структура работы. Упоминаются премии престижных книжных выставок, которых удостоилась данная энциклопедия и другие издания Института.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.11

Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: До питання про принципи укладання

Ірина Матяш
Докладніше
Сторінки: 86-89
Резюме: У статті обґрунтовано необхідність створення енциклопедичного довідника «Українські організації в світі», присвяченого громадським об’єднанням закордонних українців, який має стати підґрунтям для формування колективного портрету української спільноти через відтворення діяльності українських організацій та життя українських родин.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.12

Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ІХ ст. – 20-х років ХХ ст.

Олександр Музичко
Докладніше
Сторінки: 91-97
Резюме: Метою статті є висвітлення участі одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ХІХ – 20-х років ХХ ст., що видавалися на території Росії, України, США. Зокрема, розкрито діяльність у цій сфері істориків В. Крусмана, Ф. Успенського, О. Маркевича та ін. Деякі проекти виявилися нереалізованими.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.13

Євген Онацький – призабутий український енциклопедист

Микола Мушинка
Докладніше
Сторінки: 99-104
Резюме: Уродженець с. Глухів Сумської обл. (1894–1979); гімназію закінчив у Кам’янці-Подільську (1912), історично-філологічну освіту здобув у Києві (1917). 23-річним став членом, пізніше секретарем, Української Центральної Ради. У 1917–19 рр. працював бібліотекарем Міського художньо-промислового музею в Києві. Від 1919 р. – на еміграції: в Австрії, Швейцарії, Італії ; від 1947 р. – в Арґентині. Там він розпочав роботу над укладанням «Української малої енциклопедії», яка виходила від 1957 до 1967 р. у 16 книгах. Це – суто індивідуальна енциклопедія. У 1968 році М. Мушинка одержав від автора два її комплекти разом з іншими його виданнями.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.14

Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці межі XX–XXI ст.

Олена Немкович
Докладніше
Сторінки: 106-115
Резюме: Статтю присвячено осмисленню багатотомної академічної «Української музичної енциклопедії» з погляду відображення в ній стану й рівня розвитку української музикознавчої науки межі ХХ–ХХI ст. Досліджено специфіку перетворення її провідних закономірностей у процесі вирішення практичних та науково-теоретичних проблем створення цього видання.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.15

Классическая энциклопедия: базовые технология и методика

Лидия Петровская
Докладніше
Сторінки: 117-122
Резюме: В статье рассматриваются методологические подходы и технологии подготовки материала в универсальных энциклопедических изданиях.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.16

Євген Тимченко і співробітники Комісії для складання історичного словника української мови

Тетяна Поліщук
Докладніше
Сторінки: 124-128
Резюме: У статті подано біографічну інформацію про співробітників Комісії для укладання історичного словника української мови при УАН, яка працювала під керівництвом Євгена Тимченка.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.17

Енциклопедія кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання

Світлана Прищенко
Докладніше
Сторінки: 130-134
Резюме: Запропоновано авторську концепцію наукового видання «Енциклопедія Кольору», яка базується на структурно-системному та історико-культурологічних методах щодо презентації світових досягнень науки про колір. Визначено напрямки комплексного дослідження теорії та практики кольору – мистецтво, дизайн, реклама, персоналії, інституції, матеріали та технології.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.18

Бібліографічні та біобібліографічні видання, опубліковані в Одесі в останні роки

Людмила Саєнко
Докладніше
Сторінки: 136-140
Резюме: Стаття присвячена бібліографічним та біобібліографічним виданням в Одесі в останні роки. Розглянуто серійні біобібліографічні видання, тематичні енциклопедії, довідники та словники, які видані вишами, бібліотеками, окремими колективами та авторами, а також цільове призначення видань.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.19

Место энциклопедий и энциклопедистики в обществе

Уильдан Саитов
Докладніше
Сторінки: 142-146
Резюме: В современном обществе энциклопедии играют важную роль, являясь одним из символов государственности и показателем уровня развития науки и культуры. В статье обоснована трансформация роли энциклопедии в жизни общества в разные исторические эпохи и определены пути развития энциклопедистики как научного направления. Энциклопедия является одним из самых сложных жанров книгоиздания, и поэтому для её создания используется технология, отличающаяся от других издательских технологий.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.20

Загальна система знань людини в енциклопедії Дідро та Д’аламбера як модель систематизаційної організації в епоху Просвітництва

Олег Сербін
Докладніше
Сторінки: 147-162
Резюме: У статті схарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів видання Дідро й Д’аламбера “Енциклопедія, або Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесел”. Проведено докладний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем знань, відмінних від попередніх богословських.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.21

Електронна база «Енциклопедії сучасної України» і її основні компоненти та функції

Володимир Тарасюк
Докладніше
Сторінки: 164-170
Резюме: Подано класифікацію баз даних за їх будовою. Визначено поняття «База даних», «Система управління базою даних». Висвітлено історію створення бази даних Енциклопедії сучасної України, її основні елементи та функціональне призначення.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.22

Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье

Петр Чалый
Докладніше
Сторінки: 171-176
Резюме: В статье рассматривается значение краеведческого поиска при подготовке региональных энциклопедий в Воронеже (Россия).
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.23

Концептуальні засади української енциклопедичної справи (з редакторського досвіду М. Бажана)

Наталія Черниш
Докладніше
Сторінки: 177-185
Резюме: Викладено відомості про етапи формування цілісної концепції національного енциклопедичного книговидання, засновником якої був Головний редактор УРЕ академік М. Бажан. Досліджено вплив зарубіжних та українських енциклопедій на основні принципи створення вітчизняних довідкових праць та їх тематико-типологічні риси і змістові характеристики. Визначено місце українських енциклопедичних видань 60–80-х рр. ХХ ст. в історії та культурі нашої держави, наголошено на їхньому значенні для усталення сучасних науково-методичних засад національної енциклопедичної справи.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.24

Організація знань про історію України у вільній енциклопедії «Вікіпедії»

Олег Чирков
Докладніше
Сторінки: 187-195
Резюме: На підставі дослідження знань про історію України, наявних у веб-енциклопедії «Вікіпедія» у 2011–2013 рр., схарактеризовано їх організацію. Загальні засади організації спільні в усіх мовних сегментах. Чинниками упорядкування цих знань є форма і мова їх фіксації, ієрархічні зв’язки, групування статей за різними ознаками тощо. Основною статтею про історію України є «Історія України», яка наявна у 34 мовних сегментах. Основну тематичну групу складають статті категорії «Історія України», яка є у 65 мовних сегментах. Основним тематичним входом є портал «Україна», наявний у 17 мовних сегментах.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.25

Энциклопедии, их классификация и принципы составления

Нелли Чистякова
Докладніше
Сторінки: 197-199
Резюме: В статье выделяются типы энциклопедий и рассматриваются основные принципы их составления.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.26

Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії сучасної України»

Анатолій Шушківський
Докладніше
Сторінки: 201-204
Резюме: У доповіді розкрито принципи розміщення в ЕСУ статей про адміністративні одиниці України та інших держав, згадано основних авторів з цієї тематики. Проведено аналіз критеріїв подання відповідних статей в українських загальних енциклопедіях, які передували ЕСУ.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.27

Об изданиях Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси и вкладе её сотрудников в развитие книжной культуры

Людмила Авгуль
Докладніше
Сторінки: 206-212
Резюме: В статье рассмотрена деятельность Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в области книгоиздания, представлена информация о подготовленных и вышедших монографиях, научных сборниках, указателях. Рассмотрен вклад сотрудников библиотеки в развитие книжной культуры на основе подготовленных книжных изданий, отражающих результаты их научно-исследовательской и научно-библиографической работы.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.28

«Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру»: проблемы отбора персоналий и биобиблиографической информации

Дмитрий Бакун
Докладніше
Сторінки: 214-229
Резюме: В статье рассматриваются проблемы формирования комплексного биобиблиографического справочника о деятелях книжной культуры. Рассматриваются различные аспекты подготовки справочника, возможности представления в нем фактической и библиографической информации. В приложениях приводятся рабочий вариант плана-проспекта издания, пример словника и образцы краткого варианта статей.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.29

Вклад академиков первого состава Белорусской академии наук в изучение истории книгопечатания

Наталья Березкина
Докладніше
Сторінки: 230-239
Резюме: Рассматривается научная деятельность академиков первого состава Белорусской академии наук в области изучения истории и культуры Беларуси. Особое внимание уделяется работам по истории книгопечатания, авторами которых являются известные ученые: историки Владимир Пичета, Вацлав Ластовский, Василий Игнатовский, языковед Степан Некрашевич.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.30

Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру в контексте развития энциклопедических исследований: к постановке проблемы

Владимир Васильев, Мария Ермолаева
Докладніше
Сторінки: 241-246
Резюме: В статье рассматриваются проблемы формирования источниковой базы книжной культуры. Обосновывается необходимость актуализации научного наследия деятелей академической науки, изучающих книжную культуру. Представлены критерии биобиблиографического справочника по данному направлению.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.31

Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини

Ганна Демочко
Докладніше
Сторінки: 247-251
Резюме: Стаття має на меті привернути увагу дослідників, а в першу чергу дослідників історії медицини, до правильного фактографічного відтворення матеріалу. Наразі ця проблема постала через значну кількість помилок, на які можна натрапити в енциклопедичних виданнях і наукових статтях та монографіях тощо.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.32

Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – з історії книжкової культури

Галина Ковальчук
Докладніше
Сторінки: 253-260
Резюме: У статті розглядаються деякі питання щодо відбору українських персоналій до довідника «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжкову культуру». Пропонується список українських діячів до розгляду в цьому проекті, насамперед – колишніх співробітників академічної бібліотеки.
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.33

Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання

Феодосій Стеблій
Докладніше
Сторінки: 262-266
Резюме: Простежено науковий доробок видатного українського культуролога академіка Я. Ісаєвича в царині дослідження історії українського книговидання, засвідчений його монографічними працями і численними статтями про книжкову продукцію друкарень середньовічних братств України, джерела до історії української культури XVI–XVIII ст., розвиток друкарства в Україні впродовж XVI–XX ст., вагомий книгознавчий внесок у створення фундаментальної п’ятитомної «Історії української культури».
Читати статтю: файл PDF
2014  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/ue.2013.34

Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції

Микола Тимошик
Докладніше
Сторінки: 269-273
Резюме: Розглянуто деякі сучасні тенденції творення українських біографічних енциклопедій. Акцентується увага на кон’юнктурних, сумнівних видавничих проектах, що нівелюють цей важливий сегмент книговидання.
Читати статтю: файл PDF